Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2012

zagubiona
12:12
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz ma rację
zagubiona
12:10
Tak. Kochamy się, ale kochamy się źle. Żegnaj..
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromkasi84 kasi84 viahappilyneverafter happilyneverafter
zagubiona
12:09
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
zagubiona
12:09
zagubiona
12:08

jesteś sama, bo za bardzo chcesz być czyjaś. Za bardzo chcesz należeć do niego i tylko do niego. To boli -wiem, ale gdybyś tylko mogła być obojętna wobec niego, to On dawno należałby do Ciebie.

— znalezione
Reposted fromnaasty naasty viahappilyneverafter happilyneverafter
zagubiona
12:08

August 20 2012

zagubiona
19:02
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viadajmiwszystko dajmiwszystko
zagubiona
11:51
  II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja.
Reposted fromkitewalk kitewalk viaOFFka OFFka
zagubiona
11:47
0710 3b41 365
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamenia menia
zagubiona
11:28
Reposted frommarvelgirl marvelgirl viamenia menia
zagubiona
11:28
Reposted fromnameherhope nameherhope viamenia menia
zagubiona
11:20
0495 1f15 365
Reposted fromhearted hearted viamenia menia
zagubiona
11:17
2598 e873 365
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamenia menia
zagubiona
11:08
zagubiona
11:07
2731 c82a 365
Reposted frometerycznie eterycznie viadajmiwszystko dajmiwszystko
zagubiona
08:27
Ja się nie odezwę, Ty się nie odezwiesz i tak to się skończy.
Reposted frommadeliine madeliine vianfading nfading
zagubiona
08:21
4609 6170 365
Reposted frombeatlegirl beatlegirl vianfading nfading
zagubiona
08:21
jestem pijany. I jestem samotny. Duży błąd. Nigdy nie
łączyć tych stanów. Albo samotny, albo pijany, ale nigdy i to, i to jednocześnie.
Duży błąd. Wiesz, jesteś
jedyną. Jedyną, jedyną, jedyną, która... Trudno to wyrazić. Jestem już
troszkę wstawiony. Jesteś jedyną, która jest mi bliska, nawet kiedy nie
ma jej przy mnie. Ale coś Ci zdradzę. Zmuszałem się, tak bardzo się zmuszałem, nie
chciałem, żebyś mi się podobała. Nie chciałem. Ale jeszcze jedno
muszę Ci wyznać: wczoraj mi się śniłaś i widziałem Twoją prawdziwą
twarz. Biust jest mi obojętny, duży, mały, średni, wszystko jedno. Ale nie
Twoje oczy i nie Twoje usta. I nos. Sposób, w jaki na mnie patrzyłaś, do
mnie mówiłaś, pachniałaś. I każde słowo, które do mnie piszesz, jest
teraz Twoim zapachem i spojrzeniem i Twoimi ustami. Idę spać. Tylko
wyślę Ci maila i idę spać. Mam nadzieję, że trafię w odpowiedni klawisz.
Jesteś mi tak bliska, całuję Cię. A teraz idę spać. Gdzie ten klawisz?
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea viadajmiwszystko dajmiwszystko
zagubiona
08:17
4100 ea9b 365
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
zagubiona
08:16
8779 1042 365
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl